ماژول فشار

ماژول فشار

ماژول های فشار به منظور محاسبه فشار و ارتفاع سطح از دریا کاربرد دارد. از عمده کاربردهای این سنسور ها در تجهیزات پزشکی، تجهیزات هواشناسی و پهپادها می باشد.

ماژول فشار بارومتریک GY-63 MS5611
ماژول  فشار و ارتفاع GY-63 با سنسور MS5611-01BA ، محدوده اندازه گیری 10 الی 1200 میلی بار، دقت اندازه گیری 1.5 میلی بار و پروتکل ارتباطی I2C, SPI
کد کالا: 3011011022
1,800,000‎ریال