انواع سرووموتور

سرووموتور

25 کالا

سرو موتور Servo Motor نوعی موتور DC است که شافت آن توانایی حرکت در زاویه مشخص را دارد. 
توسط سیگنال PWM و کنترل پهنای باند می توانید زاویه این موتورها را کنترل کنید.
سرووموتورها مناسب برای ساخت انواع رباتهای پیشرفته و دقیق و بازوهای صنعتی می باشند.