تراشه آی سی صوت و آمپلی فایر

تراشه صوت و آمپلی فایر

39 کالا

آی سی های آمپلی فایر، تقویت کننده سیگنال صدا هستند و به عنوان رابط بین مدار پری آمپلی فایر و بلندگو عمل می کنند. در بخش تراشه های صوت نیز انکودر و دکودر فرمت های مختلف صوتی، ضبط و پخش صدا قرار دارند.