سنسور و لنز PIR

سنسور و لنز PIR

سنسور های PIR مناسب برای تشخیص گرمای تابشی موجودات زنده می باشد. همچنین در این بخش انواع لنزهای خصوص این سنسورها موجود می باشد.

سنسور PIR D203B
سنسور PIR با استفاده از گرمای تابشی مادون قرمز مناسب برای کاربردهای تشخیص حرکت موجودات زنده
کد کالا: 3051005006
113,000‎ریال
لنز فرسنل PIR سفید 20mm کد 8002

لنز PIR رنگ سفید کد 8002 مناسب برای بالا بردن دقت و محدوده سنجش سنسور
کد کالا: 3051005007
21,900‎ریال
لنز فرسنل PIR سفید 34mm کد 8605
لنز PIR رنگ سفید کد 8605 مناسب برای بالا بردن دقت و محدوده سنجش سنسورهای PIR
کد کالا: 3051005005
31,100‎ریال
لنز فرسنل PIR سفید 8mm کد 8308

لنز PIR رنگ سفید کد 8308 مناسب برای بالا بردن دقت و محدوده سنجش سنسور
کد کالا: 3051005003
20,700‎ریال