سنسور و لنز PIR

سنسور و لنز PIR

سنسور PIR D203B
سنسور PIR با استفاده از گرمای تابشی مادون قرمز مناسب برای کاربردهای تشخیص حرکت موجودات زنده
کد کالا: 3051005006
102,000‎ریال
لنز فرسنل PIR سفید 20mm کد 8002

لنز PIR رنگ سفید کد 8002 مناسب برای بالا بردن دقت و محدوده سنجش سنسور
کد کالا: 3051005007
21,000‎ریال
لنز فرسنل PIR سفید 34mm کد 8605
لنز PIR رنگ سفید کد 8605 مناسب برای بالا بردن دقت و محدوده سنجش سنسورهای PIR
کد کالا: 3051005005
30,000‎ریال
لنز فرسنل PIR سفید 8mm کد 8308

لنز PIR رنگ سفید کد 8308 مناسب برای بالا بردن دقت و محدوده سنجش سنسور
کد کالا: 3051005003
20,000‎ریال