انوع آنتن

آنتن

95 کالا

آنتن ها جز تجهیزات مهم شبکه بوده و وظیفه اصلی آنها ارسال و دریافت امواج رادیویی با فرکانس های متفاوت میباشد.
این بخش شامل آنتن های WIFI/GSM/GPRS، آنتن های GPS، UHF، رادیویی، کانکتور و اتصالات است.