سلف بشکه ای و دمبلی

سلف بشکه ای و دمبلی

46 کالا

سلف بشکه ای و دمبلی جز سلف های آمپر بالا می باشند. نامگذاری این سلف ها به خاطر ظاهر خاص انها بوده و معمولا در مقادیر استاندارد تولید می شوند. پارامتر جریان نامی و مقدار سلف در انتخاب این نوع از سلف ها مهم می باشد.