سنسور رنگ

سنسور رنگ

2 کالا

سنسورهای رنگ قابلیت تشخیص رنگ با معماری تبدیل نور به فرکانس را دارا میباشند. این سنسورها در پروژه های صنعتی کاربرد دارد. ازجمله معروفترین این سنسورها سنسور رنگ TCS3200 میباشد.