المان  سرد/گرم کننده

المان سرد/گرم کننده

14 کالا

این المان ها می توانند با مصرف انرژی مقدر بیشتری سرما/گرما در یک نقطه خاص ایجاد کنند. از این المان ها معمولا در ساخت یخچال های ماشین و مواردی که نیاز به خنک سازی سریع می باشد استفاده می گردد.