خازن های الکترولیت 50 ولت

خازن های الکترولیت 50V

73 کالا

خازن های الکترولیت 50V عموما از جنس آلومینیوم ساخته می شوند و از نوع پولاریزه بوده و در مدارات مختلف آنالوگ و دیجیتال کاربرد دارند.