ترانس، چوک، فریت، هسته

ترانس، چوک، فریت، هسته

تراسفورماتورها به منظور تبدیل انرژی و چوک ها به منظور ساخت انواع فیلتر مورد استفاده قرار میگیرند. همچنین توسط هسته های فریت می توانید سلف های مورد نیاز خود را طراحی و پیاده سای کنید. در این بخش سعی بر این بوده که موارد استاندارد همیشه موجود گشته و هسته های مختلف به منظور طراحی موارد خاص ارائه گردد.

فریت بید FERRIT 6M
فریت بید 6 میلیمتر Wound Beads ; Ferrite Beads are Used to Remove High Frequency Noise, Rated current 6A, 100MHz-1000MHz
کد کالا: 2260001002
3,560‎ریال
فریت حلقوی 5.6x2.3x6.3
فریت حلقوی مناسب برای ساخت ترانسفورماتور‌ها و سلف‌های فرکانس بالا
کد کالا: 2260001035
4,800‎ریال