کانکتور کامپیوتری

کانکتور کامپیوتری

13 کالا

کانکتورهای کامپیوتری معمولا به کانکتورهای موجود بر روی مادربرد گفته می شود. این خانواده از کانکتورها داری استاندارد مشخصی بوده و تنوع آنها در پروتکل مورد استفاده می باشد.