انواع سنسور گاز

سنسور گاز

22 کالا

سنسورهای گاز در انواع مختلفی موجود بوده و معمولا دامنه تحریک هر یک از آنها بر اساس یک نوع گاز خاص می باشد.
از جمله معروفترین سنسورهای گازمیتوان به سری MQ اشاره کرد. این سنسورها مناسب برای تشخیص گازهای مختلف از قبیل الکل، دود، متان، LPG ، کربن دی اکسید و... بوده و قابل راه اندازی با همه میکروکنترلرهای دارای واحد ADC میباشند.