تراشه مبدل ADC و DAC

تراشه مبدل ADC و DAC

10 کالا

آی سی های ADC و DAC مبدل های آنالوگ / دیجیتال هستند. تراشه های مبدل ، در دو نوع دقت بالا و نرخ نمونه برداری سرعت بالا عرضه می شوند و بسته به کاربرد ، مجبور به انتخاب بین دقت و سرعت خواهید بود.