باکس هدر و IDC

باکس هدر و IDC

14 کالا

در صورت استفاده از کابل فلت نیاز می باشد که دو سر آن ها توسط IDC پرچ شده و سپس از طریق باکس هدر به برد متصل شوند. این کانکتورها معمولا استاندارد بوده و در چند سایز خاص تولید می گردند و تنوع در تعداد پایه های آنها می باشد.