هیت سینک

هیت سینک

91 کالا

هیت سینک ها به منظور خنک سازی قطعات پر مصرف همانند نیمه های پرقدرت، درایورهای موتور، LED ها و .... مورد استفاده قرار میگیرند. هیتسینک ها در ابعاد و مشخصات فیزیکی متنوعی تولید می گردند که با توجه به فضای موجود می توانید مدل مناسب خود را انتخاب نمایید.