پیچ و اسپیسر

پیچ و اسپیسر

پیج و اسپیسرها یکی از قطعات پرکاربرد در نصب قطعات و تجهیزات مختلف بر روی یکدیگر و یا برای نصب تجهیزات در محل مناسب خود می باشند. در این بخش تنوع بالایی از انواع پیچ و اسپیسر در ابعاد و کاربردهای مختلف جهت نیاز شما موجود می باشد.