مقاومت دقیق SMD

مقاومت دقیق SMD

186 کالا

مقاومت ها جز پر کاربردترین قطعات الکترونیکی می باشند. از مقاومت های دقیق SMD در پکیج های مختلف 1206 و 0805 و ... با دقت 1 و 0.1 درصد در طراحی برد های دقیق و برد های الکترونیکی صنعتی برای تقسیم ولتاژ، محدود کردن جریان و ... استفاده می شود.