پوگو پین - پین تست

پوگو پین - پین تست

75 کالا

پین pogo یا پین تست نوعی مکانیزم اتصال دهنده الکتریکی است که در بسیاری از کاربردهای الکترونیکی مدرن و در صنعت تست الکترونیک استفاده می شود.پین‌های پوگو برای ساختن جک یا اتصالات لحظه‌ای کاربرد دارند و با نام های مختلفی مانند پروب تست ، پروب فنری، پین تماسی به انگلیسی : (Test probes, pogo pins, spring probe, contact pin) نیز شناخته می شوند .