انواع LED و تجهیزات مرتبط

LED و تجهیزات مرتبط

633 کالا

LED (دیود ساطع نور) یک قطعه نیمه هادی است که با عبور جریان الکتریکی از آن نور ساطع می شود. LED امروز جز پر مصرف ترین قطعات الکتریکی به حساب می آید.
انواع LED های مختلف اعم از کلاهی واوال، مات و خودرنگ،SMD ، هایبرایت و لیزری، COB ، LED POWER، نواری، قابدار و سایرLED های پرکاربرد الکترونیک موجود میباشد.