ولتمتر و آمپرمتر روپنلی

ولتمتر و آمپرمتر روپنلی

انواع ولتمترو آمپرمتر پنلی مناسب برای سنجش و نمایش دیجیتال ولتاژ و جریان در پروژه های مختلف الکترونیکی

آمپرمتر روپنلی 100A جریان DC
آمپرمتر روپنلی شنت خور 100 آمپر با صفحه نمایش 4 دیجیت 0.5 اینچ
کد کالا: 3301003061
1,540,000‎ریال
آمپرمتر ولتمتر DC روپنلی 50 آمپر 0v-100v شنت خور
دارای نمایشگر سگمنتی 0.28 اینچی ، نمایش ولتاژ اندازه گیری شده تا سقف 100 ولت در ردبف اول و نمایش جریان اندازه گیری تا حد 50 آمپر در ردیف دوم
کد کالا: 3301003064
1,220,000‎ریال
شنت جریان DC مستقیم 100 آمپر
مدل FL-2 مناسب برای آمپرمتر ولتمترهای DC روپنلی 100 آمپر 0v-100v 
کد کالا: 3301003218
1,290,000‎ریال
ولتمتر و آمپرمتر روپنلی قرمز
ولت متر روپنلی 100 ولت DC و آمپرمتر 10 آمپر DC مناسب برای نمایش دیجیتال ولتاژ و جریان در پروژه های الکترونیک
کد کالا: 3301003043
671,000‎ریال