موتورهای DC

موتور DC

64 کالا

موتور DC صرفا یک موتور الکتریکی ساده با قابلیت کار با جریان مستقیم DC بوده و دارای سیم پیچ داخلی و شفت متحرک میباشد.