رله

رله

رله ها در واقع کلید های الکتریکی هستند که با اعمال یک ولتاز مشخص، بصورت مکانیکی یا الکترونیکی، مدار دیگری را قطع و وصل می نمایند. رله ها در سایز و تنوع بسیار بالایی موجود بوده که با توجه به نوع ولتاژ کاری، ساختار داخلی از قبیل مکانیکی یا حالت جامد (SSR) و المان های الکتریکی دیگر انتخاب می گردند.

در این شاخه انواع رله با ساختار های متنوع برای مدارات حساس تا رله های قدرت موجود می باشد.