کانکتور و اتصالات آنتن

کانکتور و اتصالات

48 کالا

وظیفه اصلی کانکتور ها و اتصالات، ایجاد ارتباط بین برد و تجهیزات مختلف با فرکانس بالا می باشد. متریال این کانکتورها به گونه ای می باشد که بدون اتلاف انرژی امکان برقراری اتصال بدون لحیم کاری بین قطعات ایجاد گردد. کانکتورها در ابعاد و تنوع بالایی موجود می باشند که می بایست بر اساس نوع آنتن و کانکتور آن، مدل مناسب را انتخاب نمایید.