سیم چین - کف چین و لخت کن

سیم چین - کف چین و لخت کن

سیم چین ارزان سایز 6 اینچ مارک DAMON


سیم چین دامون مناسب برای مصارف عمومی الکترونیک، دارای سایز 6 اینچ و طول 160 میلیمتر ساخته شده از فولاد سختکاری شده

کد کالا: 3301001416
510,000‎ریال
سیم چین سایز 6 اینچ مارک ARG


سیم چین ARG مناسب برای مصارف عمومی الکترونیک، دارای سایز 6 اینچ و طول 160 میلیمتر ساخته شده از فولاد سختکاری شده

کد کالا: 3301001404
775,000‎ریال
کف چین Xuron 170-II
کف چین Xuron مناسب برای مصارف عمومی الکترونیک، دارای سایز 5 اینچ و طول 128 میلیمتر ساخته شده از فولاد سختکاری شده
کد کالا: 3301001001
388,000‎ریال
کف چین جیبی،کوچک کاربردی
کف چین کوچک جیبی مناسب برای مصارف عمومی الکترونیک، دارای سایز 3.5 اینچ و طول 87 میلیمتر ساخته شده از فولاد سختکاری شده
کد کالا: 3301001232
510,000‎ریال
کف چین حرفه ای خم یاکسون YAXUN مدل YX-57


کف چین خم یاکسون مناسب برای مصارف عمومی الکترونیک، دارای سایز 5 اینچ و طول 125 میلیمتر ساخته شده از کربن استیل سختکاری شده 

کد کالا: 3301001378
1,630,000‎ریال
کف چین پروسکیت Proskit مدل 8PK-101D
کف چین پروسکیت مناسب برای مصارف عمومی الکترونیک، دارای سایز 5 اینچ و طول 130 میلیمتر ساخته شده از فولاد سختکاری شده
کد کالا: 3301001162
2,550,000‎ریال
کف چین یاکسون YAXUN مدل YX-109

کف چین یاکسون مناسب برای مصارف عمومی الکترونیک، دارای سایز 5 اینچ و طول 125 میلیمتر ساخته شده از فولاد سختکاری شده
کد کالا: 3301001324
1,020,000‎ریال