فیوز حرارتی ترمو فیوز

فیوز حرارتی

53 کالا

فیوز حرارتی (Thermal Fuse) یک قطع کننده حرارتی است که با رسیدن به دمای کاری خود مدار را قطع کرده و قابل استفاده مجدد نمی باشد. بر خلاف فیوزهای الکتریکی، فیوزهای حرارتی فقط به دمای اضافی واکنش نشان می دهند نه جریان اضافی؛ مگر اینکه جریان اضافی به قدری کافی زیاد باشد که فیوز حرارتی خودش داغ شده و به دمای عملکرد خودش برسد.