توجه : به دلیل حجم بالای سفارشات، ارسال برخی سفارشات احتمالا با تاخیر موقتی همراه باشد.

انواع اسپری

کالاهای تجدید موجودی

انواع اسپری

اسپری های الکترونیکی اغلب برای تمیز نگه‌داشتن دستگاه‌های هوشمند ، تجهیزات الکترونیکی، سطوح داخلی و خارجی، محافظت از زنگ زدگی و حذف آن، روغن کاری قطعات متحرک و ... مورد استفاده قرار میگیرند.

این اسپری ها در انواع مختلف خشک ، چرب، روغن ، باد ،زنگ بر و... موجود میباشند.

انواع اسپری 35 محصول وجود دارد

در صفحه