خازن SMD پکیج 0805

خازن SMD پکیج 0805

خازن SMD پکیج 0805 خازن سرامیکی چند لایه یا مولتی لایر می باشد و دارای ساختار چند ورقی رسانا و دی الکتریک است که به صورت متناوب لایه بندی شده اند. به این خازن ها Multilayer Ceramic Capacitors یا MLCC  نیز گفته می شود.

خازن 1.5nF پکیج 0805 SMD
Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic Equipment ; 1.5nF , 5% , C0G
کد کالا: 2021003026
1,500‎ریال
خازن 100pF پکیج 0805 SMD
Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic Equipment ; 100pF , 5% , C0G
کد کالا: 2021003030
1,600‎ریال
خازن 150pF پکیج 0805 SMD
Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic Equipment ; 150pF , 5% , C0G
کد کالا: 2021003031
1,500‎ریال
خازن 1uF پکیج 0805 SMD
Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic Equipment ; 1uF , 5% , C0G
کد کالا: 2021003025
2,100‎ریال
خازن 22nF پکیج 0805 SMD
Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic Equipment ; 22nF , 5% , C0G
کد کالا: 2021003027
1,500‎ریال
خازن 22uF پکیج 0805 SMD
Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic Equipment ; 22uF , 5% , C0G
کد کالا: 2021003022
2,100‎ریال
خازن 3.3nF SMD پکیج 0805
Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic Equipment ; 3.3nF , 5% , C0G
کد کالا: 2021003037
2,100‎ریال
خازن 330pF SMD پکیج 0805
Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic Equipment ; 330pF , 5% , C0G
کد کالا: 2021003036
2,400‎ریال
خازن 39pF پکیج 0805 SMD
Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic Equipment ; 39pF , 5% , C0G
کد کالا: 2021003028
1,500‎ریال
خازن 4.7uF پکیج 0805 SMD
Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic Equipment ; 4.7uF , 5% , C0G
کد کالا: 2021003019
2,900‎ریال
خازن 470nF پکیج 0805 SMD
خازن 470 نانو فاراد پکیج 0805
کد کالا: 2021003043
1,600‎ریال
خازن 470pF پکیج 0805 SMD
Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic Equipment ; 470pF , 5% , C0G
کد کالا: 2021003033
1,700‎ریال
خازن 47nF پکیج 0805 SMD
Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic Equipment ; 47nF , 5% , C0G
کد کالا: 2021003029
1,500‎ریال
خازن 47pF پکیج 0805 SMD
Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic Equipment ; 47pF , 5% , C0G
کد کالا: 2021003020
1,600‎ریال
خازن 47uF SMD پکیج 0805
Multilayer Ceramic Capacitors For General Electronic Equipment ; 47uF , 5%
کد کالا: 2021003044
3,500‎ریال