مقاومت 1 وات 1W

مقاومت 1 وات

29 کالا

مقاومت ها جز پر کاربردترین قطعات الکترونیکی می باشند از مقاومت 1 وات در طراحی برد های دقیق و برد های الکترونیکی صنعتی برای تقسیم ولتاژ، محدود کردن جریان و ... استفاده می شود.