کلید راکر

کلید راکر

33 کالا

کلید راکر نوعی کلید است که با حرکت الاکلنگی یک یا چند نوار قلزی که در دو سر آن پلاتین قرار گرفته مدار الکتریکی را قطع و وصل میکند. این کلیدها از کلیدهای رایج بوده و در ابعاد و تحمل جریان/ولتاژ های مختلف تولید می گردند.