کلید راکر

کلید راکر

کلید راکر نوعی کلید است که با حرکت الاکلنگی یک یا چند نوار قلزی که در دو سر آن پلاتین قرار گرفته مدار الکتریکی را قطع و وصل میکند. این کلیدها از کلیدهای رایج بوده و در ابعاد و تحمل جریان/ولتاژ های مختلف تولید می گردند.