فیش - تبدیل - جک آداپتور

فیش - تبدیل - جک آداپتور

64 کالا

این نوع از فیش ها بر روی PCB نصب شده و معمولا برای اتصال منبع تغذیه به برد استفاده می گردند.