تبدیل و کانکتور USB

تبدیل و کانکتور USB

63 کالا

تبدیل و کانکتور های USB امروزه جز پرکاربرد ترین نوع اتصالات می باشند. کانکتورهای USB دارای تنوع در مدل ظاهری و همچنین نوع پایه ها می باشند. در این بخش تقریبا تمامی مدل های پرکاربرد موجود بوده و می توانید با توجه به طراحی خود، مدل مورد نیاز را انتخاب و استفاده نمایید.