کلید

کلید، سوئیچ، کیپد

انواع کلید از جمله دیپ سوئیچ ها، کلیدهای فشاری، کلید های کشویی و ....

تک سوئیچ 12x12x10mm
2-Pole Type Light Touch Switches ;10mm Height ; Radial 12x12 mm
کد کالا: 2181002024
9,500‎ریال
تک سوئیچ 12x12x12mm

2-Pole Type Light Touch Switches ;10mm Height ; Radial 12x12 mm
کد کالا: 2181002006
8,900‎ریال
تک سوئیچ 12x12x15mm

2-Pole Type Light Touch Switches ;15mm Height ; Radial 12x12 mm
کد کالا: 2181002086
10,300‎ریال
تک سوئیچ 4.5x4.5x4mm پکیج SMD
تک سوئیچ SMD سایز 4.5x4.5x4 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002100
3,000‎ریال
تک سوئیچ 4.5x4.5x5mm پکیج SMD
تک سوئیچ SMD سایز 4.5x4.5x5 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002101
3,000‎ریال
تک سوئیچ 4.5x4.5x6mm پکیج SMD
تک سوئیچ SMD سایز 4.5x4.5x6 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002102
3,100‎ریال
تک سوئیچ 6x6x10mm

2-Pole Type Light Touch Switches ;10mm Height ; Radial 6x6 mm
کد کالا: 2181002005
4,000‎ریال
تک سوئیچ 6x6x6mm
2-Pole Type Light Touch Switches ;6mm Height ; Radial 6x6 mm
کد کالا: 2181002082
3,800‎ریال
دیپ سوئیچ 10 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003008
42,800‎ریال
دیپ سوئیچ 12 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003014
51,000‎ریال