کلید

کلید، سوئیچ، کیپد

کلید ها در انواع شکل ها، کارکردها و سایز های مختلف ولی با یک کارکرد خاص که آن قطع وصل جریان الکتریکی بصورت مکانیکی می باشد ساخته می شوند. در این شاخه تنوع بسیار بالایی از انواع کلید ها همانند  دیپ سوئیچ ها، کلیدهای فشاری، کلید های کشویی و .... موجود می باشد که می توانید با توجه به هر طراحی از مدل مناسب خود استفاده نمایید.

تک سوئیچ 12x12x10mm
تک سوئیچ سایز 12x12x10 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002024
9,900‎ریال
تک سوئیچ 12x12x12mm

تک سوئیچ سایز 12x12x12 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002006
9,200‎ریال
تک سوئیچ 6x6x5mm
تک سوئیچ سایز 6x6x5 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002001
3,700‎ریال
تک سوئیچ 12x12x15mm
تک سوئیچ سایز 12x12x15 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002086
11,900‎ریال
تک سوئیچ 12x12x19mm
تک سوئیچ سایز 12x12x19 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002087
14,500‎ریال
تک سوئیچ 12x12x19mm قرمز
تک سوئیچ سایز 12x12x19 میلیمتر چهار پایه قرمز
کد کالا: 2181002104
18,200‎ریال
تک سوئیچ 12x12x5mm
تک سوئیچ سایز 12x12x5 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002002
9,520‎ریال
تک سوئیچ 12x12x5mm پکیج SMD
تک سوئیچ SMD سایز 12x12x5 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002081
9,400‎ریال
تک سوئیچ 3x6x5mm پکیج SMD
تک سوئیچ SMD سایز 3x6x5 میلیمتر دو پایه سفید
کد کالا: 2181002012
3,700‎ریال
تک سوئیچ 4.5x4.5x5mm پکیج SMD
تک سوئیچ SMD سایز 4.5x4.5x5 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002101
3,200‎ریال
تک سوئیچ 4.5x4.5x6mm پکیج SMD
تک سوئیچ SMD سایز 4.5x4.5x6 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002102
3,300‎ریال
تک سوئیچ 6x6x10mm
تک سوئیچ سایز 6x6x10 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002005
4,100‎ریال
تک سوئیچ 6x6x4.3mm طوسی
تک سوئیچ سایز 6x6x4.3 میلیمتر چهار پایه طوسی
کد کالا: 2181002096
4,100‎ریال
تک سوئیچ 6x6x4.3mm مشکی
تک سوئیچ سایز 6x6x4.3 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002095
3,900‎ریال
تک سوئیچ 6x6x6mm
تک سوئیچ سایز 6x6x6 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002082
3,900‎ریال