مقاومت 1/2 وات 0.5W

مقاومت 1/2 وات

91 کالا

مقاومت ها جز پر کاربردترین قطعات الکترونیکی می باشند از مقاومت 1/2 وات در طراحی برد های دقیق و برد های الکترونیکی صنعتی برای تقسیم ولتاژ، محدود کردن جریان و ... استفاده می شود.