LED نواری

LED نواری

LED های نواری بیشتر برای نورپردازی در مکان های مختلف استفاده می شود. LED های نواری از تعدادی LED در ریسه های نوار تشکیل شده است و اکثر به دلیل RGB بودن LED ها توانایی تولید رنگ های مختلف را دارند.

LED نواری RGB درشت 5050 60Pcs ضد آب رول 5متری
LED نواری RGB درشت 5050 60Pcs (تراکم 60 در یک متر) یک رول 5 متری شامل 300 عدد LED  با ولتاژ راه اندازی 12 ولت ، دارای سطح نیمکره ای ضد آب با برچسب
کد کالا: 2081005011
1,870,000‎ریال
LED نواری RGB درشت 5050 تراکم 30Pcs ضد آب رول 5متری
LED نواری RGB درشت 5050 30Pcs (تراکم 30 در یک متر) یک رول 5 متری شامل 150 عدد LED  با ولتاژ راه اندازی 12 ولت ، دارای سطح نیمکره ای ضد آب با برچسب
کد کالا: 2081005045
1,350,000‎ریال
LED نواری آبی درشت 5050 60Pcs رول 5متری
LED نواری آبی درشت 5050 60Pcs (تراکم 60 در یک متر) یک رول 5 متری شامل 300 عدد LED  با ولتاژ راه اندازی 12 ولت ، دارای سطح نیمکره ای ضد آب با برچسب
کد کالا: 2081005008
1,710,000‎ریال
LED نواری سفید آفتابی درشت 5050 60Pcs رول 5متری
LED نواری سفید آفتابی درشت 5050 60Pcs (تراکم 60 در یک متر) یک رول 5 متری شامل 300 عدد LED  با ولتاژ راه اندازی 12 ولت ، دارای سطح نیمکره ای ضد آب با برچسب
کد کالا: 2081005021
1,620,000‎ریال
LED نواری سفید مهتابی درشت 5050 60Pcs رول 5متری
LED نواری سفید مهتابی درشت 5050 60Pcs (تراکم 60 در یک متر) یک رول 5 متری شامل 300 عدد LED  با ولتاژ راه اندازی 12 ولت ، دارای سطح نیمکره ای ضد آب با برچسب
کد کالا: 2081005009
1,620,000‎ریال