LED مات - خودرنگ

LED مات - خودرنگ

LED سبز رایت پنلی 3mm مات
مخفف واژه Light Emitted Diode و به معناي ديود ساطع كننده نوراست.
کد کالا: 2081003057
1,300‎ریال
LED قرمز 3mm مات
مخفف واژه Light Emitted Diode و به معناي ديود ساطع كننده نوراست.
کد کالا: 2081003003
1,300‎ریال
LED قرمز پنلی 3mm مات
مخفف واژه Light Emitted Diode و به معناي ديود ساطع كننده نوراست.
کد کالا: 2081003053
1,300‎ریال