LED مات - خودرنگ

LED مات - خودرنگ

LED سبز رایت پنلی 3mm مات
مخفف واژه Light Emitted Diode و به معناي ديود ساطع كننده نوراست.
کد کالا: 2081003057
1,300‎ریال
LED قرمز 3mm مات
مخفف واژه Light Emitted Diode و به معناي ديود ساطع كننده نوراست.
کد کالا: 2081003003
1,300‎ریال
LED لیزری هایبرایت 3mm بنفش
مخفف واژه Light Emitted Diode و به معناي ديود ساطع كننده نوراست.
کد کالا: 2081006035
2,300‎ریال