مقاومت 1/4 وات

مقاومت 1/4 وات

115 کالا

مقاومت ها جز پر کاربردترین قطعات الکترونیکی می باشند از مقاومت 1/4 وات (پر مصرف ترین مقاومت) در طراحی برد های دقیق و برد های الکترونیکی صنعتی برای تقسیم ولتاژ، محدود کردن جریان و ... استفاده می شود.