دیود زنر ZENER

دیود زنر ZENER

79 کالا

دیود زنر(Zener Diode) نوع خاصی از دیود است که بیشتر در بایاس معکوس استفاده شده و به منظور کنترل و تنظیم ولتاژ مورد استفاده قرار میگیرد. پارامتر اصلی این نوع از دیودها ولتاژ آنها بوده و سعی بر این بوده که در فروشگاه پرکاربردترین ولتاژ های مورد استفاده در مدارات الکترونیکی همیشه تامین و موجود باشند.