اتصالات مکانیکی ربات

اتصالات مکانیکی

61 کالا

از اتصالات و سازه های پلاستیکی و فلزی برای اتصال سازه ها و سایر قطعات به بدنه اصلی ربات ها استفاده میشود.