EEPROM

EEPROM

آی سی های EEPROM حافظه هایی جانبی هستند که با قطع برق، اطلاعات ذخیره شده در آن پاک نمی شود. این تراشه هاتوسط میکروکنترلرها یا پروسسورها کنترل شده و قابلیت نوشتن/خواندن بر روی آنها وجود دارد.