EEPROM

EEPROM

19 کالا

آی سی های EEPROM حافظه هایی جانبی هستند که با قطع برق، اطلاعات ذخیره شده در آن پاک نمی شود. این تراشه هاتوسط میکروکنترلرها یا پروسسورها کنترل شده و قابلیت نوشتن/خواندن بر روی آنها وجود دارد.