AVR

AVR

میکروکنترلرهای 8 بیتی AVR یکی از پرکاربردترین و محبوبترین میکروکنترلرهای مورد استفاده در ایران می باشد. این میکروکنترلرها داری چند خانواده مختلف بوده که جدیدترین آنها سری XMEGA با ساختار 16 بیتی می باشد.

میکرو کنترلر ATMEGA16A-AU پکیج SMD
میکروکنترلر ATMEGA16A-AU با هسته 8 بیتی AVR (پکیج SMD) با حافظه 16KB، فرکانس کاری 16MHz و 44 پایه ساخت شرکت Microchip می باشد.
کد کالا: 2091001012
860,000‎ریال
میکروکنترلر ATMEGA128A-AU پکیج SMD
میکروکنترلر ATMEGA128A-AU با هسته AVR(پکیج SMD) با حافظه 128KB و فرکانس کاری 16MHz  ساخت شرکت Microchip می باشد
کد کالا: 2091001003
1,500,000‎ریال
میکروکنترلر ATMEGA168PA پکیج SMD
میکروکنترلر ATMEGA168PA با هسته 8 بیتی AVR (پکیج SMD) با حافظه 16KB، فرکانس کاری 20MHz و 32 پایه ساخت شرکت میکروچیپ می باشد.
کد کالا: 2091001026
850,000‎ریال
میکروکنترلر ATMEGA16A-PU پکیج DIP
میکروکنترلر ATMEGA16A-PU با هسته AVR(پکیج DIP) با حافظه 16KB، فرکانس کاری 16MHz و 40 پایه ساخت شرکت Microchip می باشد.
کد کالا: 2091001001
974,000‎ریال
میکروکنترلر ATMEGA32A-AU پکیج SMD
میکروکنترلر ATMEGA32A-AU با هسته AVR(پکیج SMD) با حافظه 32KB، فرکانس کاری 16MHz و 44 پایه ساخت شرکت Microchip می باشد.
کد کالا: 2091001013
960,000‎ریال
میکروکنترلر ATMEGA32A-PU پکیج DIP
میکروکنترلر ATMEGA32A-PU با هسته AVR(پکیج DIP) با حافظه 32KB، فرکانس کاری 16MHz و 40 پایه ساخت شرکت Microchip می باشد.
کد کالا: 2091001007
1,010,000‎ریال
میکروکنترلر ATMEGA48PA پکیج SMD
میکروکنترلر ATMEGA48PA با هسته 8 بیتی AVR (پکیج SMD) با حافظه 4KB، فرکانس کاری 10MHz و 32 پایه ساخت شرکت میکروچیپ می باشد.
کد کالا: 2091001033
690,000‎ریال
میکروکنترلر ATMEGA48PA-PU پکیج DIP
میکروکنترلر ATMEGA48PA-PU با هسته 8 بیتی AVR (پکیج DIP) با حافظه 4KB، فرکانس کاری 20MHz و 28 پایه ساخت شرکت میکروچیپ می باشد.
کد کالا: 2091001005
690,000‎ریال
میکروکنترلر ATMEGA8A-AU پکیج SMD
میکروکنترلر ATMEGA8A-AU با هسته AVR(پکیج SMD) با حافظه 8KB، فرکانس کاری 16MHz و 32 پایه ساخت شرکت Microchip می باشد.
کد کالا: 2091001004
585,000‎ریال
میکروکنترلر ATMEGA8A-PU پکیج DIP
میکروکنترلر ATMEGA8A-PU با هسته AVR(پکیج DIP) با حافظه 8KB، فرکانس کاری 16MHz و 28 پایه ساخت شرکت Microchip می باشد.
کد کالا: 2091001006
688,000‎ریال
میکروکنترلر ATTINY13A پکیج DIP
میکروکنترلر ATTINY13A-SU با هسته AVR(پکیج PDIP-8) با حافظه 1KB، فرکانس کاری 20MHz و 8 پایه ساخت شرکت Microchip می باشد.
کد کالا: 2091001014
345,000‎ریال
میکروکنترلر ATTINY13A-SSU پکیج SOP-8
میکروکنترلر ATTINY13A-SSU با هسته AVR(پکیج SOP-8) با حافظه 1KB، فرکانس کاری 20MHz و 8 پایه ساخت شرکت Microchip می باشد.
کد کالا: 2091001017
324,000‎ریال
میکروکنترلرATMEGA64A-AU پکیج SMD

میکروکنترلر ATMEGA64A-AU با هسته 8 بیتی AVR (پکیج SMD) با حافظه 64KB، فرکانس کاری 16MHz و 64 پایه ساخت شرکت میکروچیپ می باشد.
کد کالا: 2091001002
1,110,000‎ریال