ماژول کوره القایی ZVS

کوره القایی ZVS

8 کالا

کوره های القایی در مقایسه با کوره های سوخت فسیلی دارای مزایای فراوانی از جمله دقت بیشتر ، تمیزی و تلفات گرمایی کمتر و ... است . 
تکنولوژی بکار رفته Zero voltage switching  در فرکانس ۱۲کیلو هرتز میباشد.