سپراتور و ریموور

سپراتور و ریموور

سپراتور یا تنور ال سی دی برای جداکردن گلس یا شیشه ال سی دی،جداکردن درب پشت گوشی ها که توسط چسب به بدنه متصل هستند و جداکردن قطعات چسبی استفاده میشوند.از جمله برندهای معروف سپراتور میتوانیم به سپراتور سانشاین،یاکسون و امترینگل اشاره کرد