شابلون و سایر ملزومات تعمیر موبایل

شابلون و سایر ملزومات

24 کالا

شابلون یکی از مهمترین ابزار و لوازم تعمیرات موبایل بوده که تعمیرکاران جهت ریبال پایه آی سی و تعویض آی سی ها به آن احتیاج دارند.
شابلون تعمیرات موبایل به دو گروه ساده و 3D تقسیم بندی می شوند و در انواع برندهای مختلف میباشند.