فن کامپیوتری

فن کامپیوتری

22 کالا

این نوع از فن ها بیشتر در کیس های کامپیوتری مورد استفاده قرار میگیرند. وظیفه اصلی آنها خنک نمودن و ایجاد جریان هوا در کیس می باشد و بعضا دارای LED جهت افزایش زیبایی به کیس می باشند.