گارد و محافظ فن

گارد و محافظ فن

گارد و محافظ فن جزو ملزومات جانبی فن ها بوده و جهت حفاظت از فن ها مورد استفاده قرار میگیرند

محافظ فن 4x4
کد کالا: 2301001007
59,600‎ریال
محافظ فن 5x5
کد کالا: 2301001008
67,900‎ریال
محافظ فن 6x6
کد کالا: 2301001009
89,300‎ریال
محافظ فن 8x8
کد کالا: 2301001010
101,000‎ریال