خازن SMD سایر پکیج ها

خازن SMD سایر پکیج ها

خازن SMD پکیج های 1808، 1812، 1210 خازن سرامیکی چند لایه یا مولتی لایر می باشند و دارای ساختار چند ورقی رسانا و دی الکتریک است که به صورت متناوب لایه بندی شده اند. به این خازن ها Multilayer Ceramic Capacitors یا MLCC  نیز گفته می شود.

خازن 120pF پکیج SMD 1808
خازن مولتی لایر سرامیکی 120 پیکوفاراد SMD سایز 1808
کد کالا: 2021014002
13,500‎ریال
خازن 12pF پکیج SMD 1808
خازن مولتی لایر سرامیکی 12 پیکوفاراد SMD سایز 1808
کد کالا: 2021014001
13,500‎ریال
خازن 150pF پکیج SMD 1808
خازن مولتی لایر سرامیکی 150 پیکوفاراد SMD سایز 1808
کد کالا: 2021014006
13,500‎ریال
خازن 1nF پکیج SMD 1808
خازن مولتی لایر سرامیکی 1 نانوفاراد SMD سایز 1808
کد کالا: 2021014003
13,500‎ریال
خازن 2.2nF پکیج SMD 1808
خازن مولتی لایر سرامیکی 2.2 نانوفاراد SMD سایز 1808
کد کالا: 2021014022
13,500‎ریال
خازن 2.2nF پکیج SMD 1812
خازن مولتی لایر سرامیکی 2.2 نانوفاراد SMD سایز 1812
کد کالا: 2021014012
17,000‎ریال
خازن 220nF پکیج SMD 1210
خازن مولتی لایر سرامیکی 220 نانوفاراد SMD سایز 1210
کد کالا: 2021014016
11,100‎ریال
خازن 22nF پکیج SMD 1812
خازن مولتی لایر سرامیکی 22 نانوفاراد SMD سایز 1812
کد کالا: 2021014009
17,000‎ریال
خازن 33nF پکیج SMD 1812
خازن مولتی لایر سرامیکی 33 نانوفاراد SMD سایز 1812
کد کالا: 2021014011
17,000‎ریال
خازن 33pF پکیج SMD 1808
خازن مولتی لایر سرامیکی 33 پیکوفاراد SMD سایز 1808
کد کالا: 2021014004
13,500‎ریال
خازن 380pF پکیج SMD 1808
خازن مولتی لایر سرامیکی 380 پیکوفاراد SMD سایز 1808
کد کالا: 2021014023
13,500‎ریال
خازن 39pF پکیج SMD 1808
خازن مولتی لایر سرامیکی 33 پیکوفاراد SMD سایز 1808
کد کالا: 2021014005
13,500‎ریال
خازن 4.7nF پکیج SMD 1210
خازن مولتی لایر سرامیکی 4.7 نانوفاراد SMD سایز 1210
کد کالا: 2021014021
11,100‎ریال
خازن 470nF پکیج SMD 2220
خازن مولتی لایر سرامیکی 470 نانوفاراد SMD سایز 2220
کد کالا: 2021014013
23,800‎ریال
خازن 5.6nF پکیج SMD 1812
خازن مولتی لایر سرامیکی 5.6 نانوفاراد SMD سایز 1812
کد کالا: 2021014010
17,000‎ریال
خازن 56nF پکیج SMD 1812
خازن مولتی لایر سرامیکی 56 نانوفاراد SMD سایز 1812
کد کالا: 2021014008
17,000‎ریال
خازن 56pF پکیج SMD 1808
خازن مولتی لایر سرامیکی 56 پیکوفاراد SMD سایز 1808
کد کالا: 2021014007
13,500‎ریال
خازن 680nF پکیج SMD 1210
خازن مولتی لایر سرامیکی 680 نانوفاراد SMD سایز 1210
کد کالا: 2021014015
11,100‎ریال