سایر میکروکنترلرها

سایر میکروکنترلرها

2 کالا

شرکت های بسیار زیادی در حال تولید انواع میکروکنترلر با انواع ساختار هستند که به دلیل محبوبیت پایین و معروف نبودن فقط در موارد خاص مورد استفاده قرار میگیرند. این شاخه شامل این نوع از میکروکنترلرها می باشد