جعبه برد و مدار

جعبه برد و مدار

87 کالا

جعبه برد و مدار در سایز های مختلف به منظور قرار دادن PCB و طراحی مدارات حرفه ای می باشد.