توجه : به علت محدودیت های کرونایی، شرکت پست برخی مرسولات را با تاخیر جابجا می نماید.

مقاومت های متال اکسید

کالاهای تجدید موجودی

مقاومت های متال اکسید

مقاومت های متال اکسید، به علت داشتن ویژگی های خاص همانند داشتن تلرانس پایین و مقاوم در برابر تغییرات دمایی مختلف، در مدارات حساس و صنعتی کاربرد دارد.

مقاومت های متال اکسید 51 محصول وجود دارد

در صفحه